1526 - Lajos királyról (cseh históriás ének)

Lajos királyról

 

Akik a királynak hű szolgája vagytok,

Csehországbéliek, morvák és magyarok,

Gyászos vesztét mondom, ide hallgassatok!

 

Nem láttak oly királyt a világon soha,

Kit népe oly csúful cserbenhagyott volna,

Pedig erre neki nem volt semmi oka.

 

Minden országban kért és rimánkodott.

Hogy a pogány ellen küldjenek csapatot,

Mikor a török már Magyarhonra csapott.

 

Hiába is írt, s üzent annyit Csehországba,

A cseh népnek Zsikó s pasek volt királya

S az ő tanácsukra hallgatott csak Prága.

 

Hű urak s városokamennyivel tudtak,

A harchoz emberrel és pénzzel járultak,

De Pasek és Zsikó még mindig aludtak!

 

Vétkeztek az Isten s a szomszédok ellen,

Vétkeztek harmadszor király uruk ellen,

Mert bosszút forraltak a magyarság ellen.

 

Azt óhajtotta a disznó Pasek nagyon,

Hogy ő uralkodjék csehen és magyaron,

Váltig azt röfögi "enyim a hatalom"

 

Mert eddig ügyesen sok minden célt elért,

Gyöngyös koszorút vár most a disznó ezért,

S vezérkedni kíván, ahhoz pedig nem ért.

 

Sártól bűzlesz disznó, tudják országszerte,

Szeretnél kimászni abból, ha lehetne,

De csak heverj sárban és rohadj el benne!

 

Úgy intéztétekti álnok tanácstokat,

Hogy jókor vigyétek sírba királyotokat

S meg ne ismerhesse gonosz útatokat!

 

Kérjétek, hát végre jó Isteneteket,

Hogy most bölcs királlyal áldjon meg titeket,

Aki megismeri majd lelketeket.

 

Mindeható Urunk és Teremtőnk kérünk,

Hallgass meg és adjad kegyelmedet nékünk,

Hogy királyunkkal együtt tetszésedre éljünk!

 

1526 - Cseh históriás ének

 

forrás: Osiris kiadó: Mohács (438. o.)