1588 - Magyar vitézek fegyveres viszálya

„ármányos módon” szerzett fogoly...

Viszály a tihanyi és veszprémi magyar vitézek között...

1588 márciusának második felében a Balaton vidéke – mint a török és magyar végek között fekvő természetes határ- s frontvonalon – is fegyverzajtól lett hangos. Ráadásul nem csupán a magyarok és törökök csaptak össze, hanem a magyar vitézek fegyveres viszályát is feljegyezték – jelesül Veszprém és Tihany őrsége között...

A tihanyi kapitány, Pisky István egyik – 1588. március 20-án kelt napló feljegyzésében – arról szólt, hogy a várkatonaság naszádok ácsolásához és hajókészítéshez fogott: „az szentgyörgyvári hajót kezdték csinálni 20 Mártii anno 1588.”

Nyilván a törökre menni készültek és a Balaton déli partját végig cirkálni. Például, hogy értékes török rabokat ejtsenek. Nagy becsülete és nagy értéke volt egy-egy török tisztnek, miként azt is pontosan ennek kapcsán tudjuk, hogy a tihanyiak foglyul ejtettek egy bizonyos Ibrahim nevezetű törököt, odabasit, akire azonban a veszprémieknek, élükön Fekete Mátyásnak is fájta a foga, s „ármányos módon” megszerezte a török vitézt a tihanyiaktól, saját zsákmányának tekintve. Emiatt valóságos fegyveres viszály robbant ki Tihany és Veszprém között. A tihanyiak a fogoly visszaszerzésére indultak és az ellenük siető veszprémiekkel fegyverrel csaptak össze: legalább öt magyar vitéz meghalt. A súlyos fegyelemsértés miatt Fekete Mátyás veszprémi főtiszt végül kénytelen volt az értékes foglyot, Ibrahim odabasit átadni a dunántúli főkapitánynak.

 


Magyar vitézek egymás ellen vívott harca (XVII. század eleji képről)