1526 - Egy füst alatt...

„ha élek és tisztességemre jövök haza, ezt fogadom, hogy legott egy gyermeket csinálok"

Országos gondok és kínzó testi vágyak – egy füst alatt?
Batthyány (I.) Ferenc levele a hadból haza…

 

1526. augusztus 1-én kelt az a latin nyelvű levél, melyet a horvát bán, Batthyány Ferenc írt a feleségének, Svetkovich Katalinnak, s amelynek érdekessége, hogy a levél utóiratában a bán magyarul és saját kezűleg írva ígéri, hogy „gyereket csinál” neki, ha visszatér a harcból…

 

Batthyány Ferenc ekkor 29 éves volt, ebben az 1526-os évben részt vett fegyvereseivel a mohácsi csatában, ahol a jobbszárnyon állott csapataival – azon kevés országnagyok egyike volt, aki nem esett el a csatamezőn. Hosszú életet élt 1566-ban halt meg.

 

Batthyány Ferenc horvát bánként, amely címet 1522 óta (más források szerint 1524 óta) viselte, a Magyar Királyság egyik legfontosabb zászlósurának számított, s fontos katonai vezető volt. A levélből – mely a szlavóniai Kőrös vármegyében, Rácsán kelt – „in festo aduincula beati Petri”, avagy Vasas Szent Péter ünnepén – tudjuk, hogy Verőcén át indulnak Eszék felé. Tudatja, hogy az elküldött pénzt megkapta, de többre van szüksége.
A levélben olvasható az is, hogy Batthyány Ferenc sürgeti és utasítja a feleségét arra, hogy a „családi ezüstöt” – melyet a só közé dugva egy ládában megtalál – tegye pénzé, hogy a felfogadott katonaságot és a hadba szállás költségeit fizetni lehessen, mert mint írta: „…de ha a testünk bőre alatt is pénz volna, azt is ki kellene adnunk és azoknak, akik velünk vannak, kellene szétosztanunk, mert ha épen visszatérünk, ki tudjuk váltani az ezüstöt, ha azonban az ország kárt és bajt szenved, sem ingóságunk, sem birtokunk nem lészen, de ha az ország megmarad, elegendő eszközünk lészen és azokat ki tudjuk váltani". A levélben érdeklődik a felesége egészsége felől, s ígéri – a levél magyar nyelvű utóiratában: „ha élek és tisztességemre jövök haza, ezt fogadom, hogy legott egy gyermeket csinálok"

 

 

A képen: a Batthyányak címere

 

 

és Batthyány (I.) Ferenc - fiktív - ábrázolása a XVII. századból...

 

Batthyány (I.) FerencA horvát báni méltóságot - 1525-től 1533-ig viselte. Először részt vett Szapolyai János királlyá koronázásán is, de hamarosan Habsburg I. Ferdinánd király pártjára állt, s azon is maradt egészen 1566-ban bekövetkező haláláig. Az 1540-es évektől már országos főméltóságot nem viselt, de a király megbecsülte 1556-tól már 200 rajnai aranyforint járandóságot folyósítottak a részére.