1539 - Zrínyi János

Zrínyi János, a szigetvári hős testvérbátyja

1539-ben a Zrínyi testvérek határozottan Ferdinánd pártjához csatlakoztak, aki bőkezűen jutalmazta is szolgálataikat (birtokharácsolásaik elnézése mellett). 1541 január 18-án elrendelte, hogy a vránai perjelség birtokaiba is beiktassák a Zrínyieket. Ezzel a perjelség birtokainak legnagyobb része a Zrínyiekre szállott. Zrínyi János felvette a vránai perjel czímet, melyet azonban nem sokáig viselt, mert ugyanezen évben Vinodol/ Moštanica várának ostroma alatt egy puskagolyótól találva elesett.