1557 - Hírek Tihanyból

„Már hosszú ideje egyeletlenség keletkezett közöttünk, amelyet fegyverrel akarunk kiegyenlíteni…”

Hírek Tihanyból…

 

1557. április 17-én kelt levelében a tihanyi kapitány, Takaró Mihály írta a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a török rémhíreket terjeszt, s a végeken „ingerkedik”, provokálja az összecsapást…

Számos forrásunk van arról – és a későbbi kutatások is megerősítették ezt –, hogy a mindkét oldalon álló végbeliek jól ismerték és becsülték egymást, ugyanakkor keresték is az alkalmat az egymással való megmérkőzésre. Takaró Mihály tihanyi kapitány írta a nádorhoz, 1557. április 17-én, Tihanyban kelt levelében, hogy a törökök azt híresztelik, hogy Nádasdytól Bécsben elvették volt a nádorságot, de ezt a magyarok közül nem hiszi senki; másrészt tudatja, hogy egy bizonyos Kászon bassa nem halt meg, hanem Pécsre várják, s az nem sokára Szigetvár alá megy, hogy lovait legeltesse… Ezt is érthetjük úgy, mint egy "provokációt", avagy a végbeliek egymás közti ingerléseit. Takaró elmondja, hogy mindezt Koppány bégtől tudja, akiről ezt írta: "Én velem igen barátságos ez az Koppány bég, enihánszor kéretett, hogy egymással szembe lennénk, de azt nem merte mivelni semmis mivelem."

Egy másik balatoni kicsiny erősség, Fonyód is többször ki volt téve a törökök rohamának. A koppányi bég, Natuf 1555. szeptember 22-én éjszaka megtámadta Fonyódot, amelyet akkor csupán 25 magyar védett, mert az őrség nagyobb része éppen portyán volt. Véres harc kerekedett, de a csekély őrségnek sikerült a betörő törököket visszaverni, de a koppányi bég kedvét ez a kudarc nem vette el, mert hamarosan újra megkísérelte a vár elfoglalását (igaz akkor is sikertelenül). Gyakran próbálkoztak ezzel a meglepetéssel mindkét részről, vagy párviadalra hívták egymást a nevezetes bajnokok. Miként éppen ekkoriban írta a fonyódi kapitánynak Magyar Bálintnak, Hazun budai török tiszt:

"Nagyságos barátom uram, becsülendő testvérem, üdvözletünket és mindenben becsülendő ajánlásunkat küldjük! Már hosszú ideje egyeletlenség keletkezett közöttünk, amelyet fegyverrel akarunk kiegyenlíteni…"

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat