1567 - A budai pasa követelései

1567 márciusának utolsó napjaiban a budai pasa, Szokollu Musztafa többször is követelte, hogy a nem régiben (1566 folyamán a sikertelen palotai török ostrom után) megszerzett várakat a magyarok adják vissza....

A budai pasa követelése elsősorban Veszprémre, Tatára és a kisebb Vitány illetve Gesztes várára vonatkozott. Természetesen a keresztényeknek eszük ágában sem volt teljesíteni a pasa kívánságát.

Éppen ezért Székesfehérvárról egy török portyázó csapat lopakodott Veszprém alá és rajtaütés szerűen megpróbálták elfoglalni a várat. Számosan már a falakra hágtak, amikor a magyar őrség felriadt és kemény harcban visszavetették őket, ráadásul a végvári hírlánc jól működött, mert Veszprém megtámadásának hírére mind Palotáról (Várpalota) mind Pápáról gyorsan érkezett a segítség. A támadóknak véres fejjel kellett visszavonulniuk.

Ugyanekkor – egészen pontosan kissé később, április 2-án vagy a környékén – a Felső-Magyarország felé előrenyomuló Haszán temesvári pasa seregének egy része Borsod vármegyében fekvő falvakat és várakat hódoltatta. Így jutotta Dédes vára alá, mely egy magas hegyormon (közel 600 méter magasan) a Bükk rengetegeiben épült régi vár volt. A törökök viszont ezt is megrohanták. A védők – Kávássy László vezetésével – úgy határoztak, hogy az erődítményt elhagyják, de a török kezére mégsem adják. A maroknyi csapat rejtett alagúton szökött ki a dédesi várból, de a maradék puskaporral a falakat aláaknázták, s aztán felrobbantották. A dédesi váracska azóta teljesen romos, minden védelmi jelentőségét elveszítette.


Veszprém vára egy XVII. századi ábrázoláson.