1573 - Magyar Bálint halála

1573 áprilisában halt meg palonai Magyar Bálint Szigliget és Fonyód kapitánya, aki elszegényedett nemesként Nádasdy Tamás szervitoraként emelkedett fel a katonai ranglétrán és volt a XVI. század törökellenes harcainak jeles bajnoka. Élete során szolgált a Dél-Dunántúlon, Pécsett és Szigetváron, majd Kanizsán, de legjelentősebb küzdelmeit a végeken a Balaton melléki mezőkön vívta akár ostromon, akár csatára menve, akár párviadalban. Nevét Fonyódon iskola viseli.