1576 - Hódoltató levelek

Hódoltató levelek „frigy idején”....

 

1576. májusának második felében – noha a Porta és a Habsburg Birodalom között hivatalosan béke volt, mégis a „frigy idején” éppen úgy, mintha háborúság lenne mind a törökök, mind a magyarok hódoltató leveleket küldtek a falvakhoz...

Május 22-én a budai pasa, Szokollu Musztafa a Szigetvár környékén elterülő vidék falvainak üzente meg levelében, hogy a várerődítési munkákban tevékenyen részt vegyenek, ugyanakkor figyelmeztette őket, hogy a kanizsai magyarok hódoltatásának ne engedelmeskedjenek: „az vár építésére segítséggel lögyenek!” (….) „kik mikor be nem jöttenek, az mieink rájok möntek, és a szófogadatlanságokért akartak büntetni.” A kanizsaiak, kijöttek a várból és „reájuk (ti. a törökökre) támadtanak, mint az két félben estenek el, de mégis az mieink (ti. a törökök) Istennek segítségéből meggyőztek az tieitöket, kit levágnak bennök, s kit el vittenek!”

Nem sokkal ezután Veszprémből Berhidai Huszár Péter kapitány küldött ki „hódoltató levelet” - és egyenest a Buda környékén fekvő faluktól követelte az engedelmességet, mint írta a király parancsára: „A magyarországi király megparancsolta, hogy bejőjjetek, s ha nem jöttök, meghagyta, hogy rátok küldjek és eldúljalak, égesselek benneteket!”