1577 - Egri vitézek lesvetése

Az egriek lest vetnek a jászberényi palánk őrségének…

 

1577 áprilisának elején az egriek lest vetettek a törököknek (Jász)Berény közelében, a törökök rámentek a lesre és rajta vesztettek. Legalábbis ezt vélhetjük abból az április 14-én kelt levélből, amelyben a történeteket a budai pasa Habsburg Erő főhercegnek, a bécsi Udvari Haditanács elnökének jelenti…

 

A jászberényi palánkban harcias török sereg volt, ha nem is nagy számmal, de igen nagy támogatottsággal, hiszen mind a hatvani, mind a szolnoki oszmán őrség a segítségükre siethetett. Ezt azonban most nem élvezhették. Hamar körül vették őket, s javukat elfogták, vagy levágták, kevesen menekültek meg.

 

Éppen négy esztendőre rá, 1581-ben, Ali budai pasa már a április közepén (április 15.) írta Bécsbe, hogy az egriek semmibe sem veszik a frigyet. „Kollonich főkapitány írott paranccsal küldé ki rablásra Zolnoky Mojzest és Kevély Györgyöt. A csatázó legényeknél lévő parancs Ali kezére kerülvén, ő azt a bécsi király Budán időző követének is megmutatta.” –írta Takáts Sándor.