1577 - Hírek, jelentések a törökről

„...miképen Fölséged kegyelmesen parancsolta, hogy ez közülünk való terek végvárának állapotja milyen legyön...”

Hírek, jelentések Sziget, Pécs és Siklós törökjeiről...

 

1577. május 14-én jelentés érkezett a dél-dunántúli török végek – első sorban Szigetvár, Pécs és Siklós – erejéről. A jelentés küldő magyar kapitány nem ismert – vélhetően a kanizsaiak kémei és információja nyomán jelentették a dunántúli főkapitánynak és az Udvarnak.
„Az miképen Fölséged kegyelmesen parancsolta, hogy ez közülünk való terek végvárának állapotja milyen legyön, micsoda kapitányi legyenek, mennyi ispahiák, mennyi besliá, mennyi janicsárok, azapok, maratalócok és egyéb szabad gyalogos legényök vadnak benne.”

Szigetről – vagyis Szigetvárról – ezt írták: a bég háza népében van vagy 250 lovas, ezen felül delik vannak 100 fővel, „beslik” 200 fő, és a szpáhik is – akik a szigeti bég parancsnoksága alatt vannak – összesen 125-en kik a katonai rendtartásuk szerint még maguk is tartoznak fegyverbe állítani lovasokat, így lehetnek vagy ezren, vagy ezeregyszázan. A janicsárokat 350 főben adja meg a jelentés, „izalijákat” - mint kapuvédő gyalogságot – 300 főnek mondják, s ezen felül még 100 rác martalóc is szolgált a szigeti bég parancsnoksága alatt. Arról is szóltak, hogy a „Szulejmán-sír” - vagyis a „Türbe” őrsége 60 azab.

A Dráva partján állított török palánkban Szentmártonban szolgál még 25 lovas és 60 gyalog. S ekkor a jelentés szerint Siklós erejével is a szigeti bég rendelkezett – ez nagyon is hihető, ha elgondoljuk, hogy alig 10 évvel a vár (mármint Szigetvár) megszerzése után ez az erődítmény a törökök legfontosabb dél-dunántúli végháza volt (s maradt is egészen 1600-ig, Kanizsa megszerzéséig).

 

A siklósi török erő – a magyar végvári hírszerzők szerint – ekkor egy vajda alatt, ki a szigeti bég helyettese volt, s parancsolt 26 lovasnak, valamint azaboknak és martalócoknak, kinek száma 600 fő. Ezenfelül a siklósi szpáhik magukkal együtt (150 fő) kiállítanak még vagy 1200 lovast. Mindezt summázva a szigeti bég teljes mozgósítható katonai ereje 6.180 főt tett ki, ami igen jelentős erőt képviselt – s hangsúlyosan mutatja, hogy ekkor Szigetvár szerepe a török oldalon a végvári rendszerben is éppen olyan elsődleges volt, mint korábban eleste előtt (csak akkor a magyar oldalon).

 

Ezt bizonyítja még az is, hogy a lakosságát, gazdasági és anyagi erejét Szigetnél jóval felül múló török Pécsett a bég katonai ereje – a magyar jelentés szerint – 100 lovas, „deli” 50 fő, a szpáhik itt 370-en voltak birtokban, kik kiállíthattak összesen közel 3-ezer lovast, a pécsi őrségben szolgált még 300 janicsár, 150 azab, 150 várkatona és még 150 martalóc. Így a dél-dunántúli török erők kicsivel több mint 10-ezer fővel álltak a bégek zászlai alatt.