1580 - Hatvan megégetése

„Hatvan városát megdúlja és nagy nyereséggel jár”.
Hatvan megégetése

1580. április 4-én a tokaji végház magyar és német katonákból álló őrsége Hatvan alá száguldott és gyors rajtaütéssel betörtek a településre, nagyobb részt felgyújtották és kifosztották, majd éppen ilyen gyorsasággal távoztak. Ellenállásba alig ütköztek s visszaútjukban sem kerültek összeütközésbe törökökkel így a zsákmányuk meglehetősen jelentős lehetett. A szűkszavú krónika ezt írta: „1580. A magyarok és némötök Hatvan városát megégeték és elrablák 4 ápril. nagy nyereséggel.”