1582 - Csapatos viadal

„az palotaiak rókafarkat és disznófarkat csináltak, úgy vitték Fejérvár alá, ilyen gyalázattal illették a török vitézeket!”

1582. június 2-án kelt levelében a budai helytartó, Ali pasa levelet írt Habsburg Ernő főhercegnek, a Haditanács elnökének, Bécsbe s panaszolta, hogy a magyar végváriak folyamatosan bajviadalra, páros öklelésre, párviadalokra hívják ki a török ellenfeleiket, az elmúlt napokban is, 1582 május végén valóságos csapatos viadalt folytattak (Szabad)Hídvégnél...

A dolog folyamatosan zajlott. A szabadhídvégi bajnak az oka az volt, hogy Palotáról folyamatosan sértegető leveleket küldözgettek be Székesfehérvárra:

„az palotaiak rókafarkat és disznófarkat csináltak, úgy vitték Fejérvár alá, ilyen gyalázattal illették a török vitézeket!”,

mire a fehérvári törökök halálos bajt fogadtak a palotai magyarok ellen. S ekkor a palotaiak rosszul is jártak, mert a javuk alul maradt, s számosan a fehérvári törökök fogságába is estek.

A főherceg válaszában azt írta maga is tudja, hogy bajra hívják ki egymást: ő megparancsolta – miként a veszprémi vice-kapitánynak is –, hogy nem fogadhatja el a kaposvári Mohamed aga bajra hívását, s azokat is eltiltotta (ugyancsak Veszprémben), akiket három simontornyai török hívott ki. Ez azonban nem jelentette, hogy itt a parancs hatályba léphetett volna – még Ernő főherceg is mentegette az övéit, hogy maga meg úgy tudja, hogy Veszprém és Palota alá jár a török kopját törni.

A budai pasa pedig így vázolta a helyzetet:

„...az Fölséged alatt való végbeli hadnagyok és vitézök, mihelyt egy kis bort isznak, azonnal levelet írnak az mi alattunk valókra, imez aga jőjjön ki bajra, imez vajda jőjjön ki kopjára, és mind ezképpen szoktak cseleködni; ezökis nem tudjuk, hogy üljenek veszteg, ha szűntelen írogatnak rájuk. Azér illék, hogy inkább Fölségöd fenyítse meg az végbelieket”.