1584 - Végvári mindennapok

„mivel az koppányi Ali béggel ennek előtte ismeretségben voltam és vele sót-kenyeret ettem, nem akartam elfeledközni róla, hanem akartam szabadulásában törekedni”

 

1584. április 11-én Palota várának őrsége a fizetetlensége miatt közel állt a szétzülléshez. Bornemissza János kapitány ugyan fizetett némely vitézének – megelőlegezve a Kamarától elmaradt zsoldot, de nem mindegyiknek s ezzel még nagyobb irigységet és féltékenységet szült az alárendeltjei között.

 

Például az a nevezetes tiszt, Fóti Gábor főlegény is elhagyta Palotát, aki pedig már hét éve szolgált a várban, s aki arról volt nevezetes, hogy 1583-ban az ő foglya lett Ali koppányi bég, akiért tetemes váltságdíjat kapott. Számos török főtiszt szavat emelt Ali kiszabadulásáért – Szinán budai pasa még 1586-ban is levelezett kiváltása ügyében. Musztafa bég budai kincstartó pedig így írt: „mivel az koppányi Ali béggel ennek előtte ismeretségben voltam és vele sót-kenyeret ettem, nem akartam elfeledközni róla, hanem akartam szabadulásában törekedni” Hajlandó volt 10-ezer forintnyi váltságot is megadni, sőt kezeseket állítani érte.