1585 - Nem bomolhat meg a "frigy"...

„...az dolgot nem aggyák Fölségödnek igazán tuttára...”

Ki ütött először? Nem bomolhat meg a „frigy”...

 

Berhidai Huszár Péter pápai főtiszt és Halul koppányi szpáhi halálos viadala – s ami körülötte volt...

1585. áprilisának elején már sűrű levélváltás zajlott a budai pasa és a bécsi Haditanács elnöke, Habsburg Ernő főherceg között. Mindennek oka két vitéz Huszár Péter pápai vice-kapitány és egy bizonyos Halul szpáhi – ki a nevezetes somogyi török végházban, Koppányban szolgált – közötti halálos bajviadal volt. Ez a török szpáhi meglehetősen neves és híres vitéz lehetett, ha a budai pasa is szót emelt érte.

Az történt ugyanis, hogy Huszár Péter a viadalban legyőzte a török ellenfelét, de ebből a veszteségből akkora bonyodalom támadt, hogy egészen Bécsig, a királyi trónig elhallatszott. Huszár Péter azzal védekezett a királyhoz írt tisztázó soraiban, hogy a kihívó fél a koppányi török volt, erről szólt aztán Ernő főherceg a budai pasa hangos vádaskodásaira is, aki a magyar megbüntetését követelte, mondván, hogy Huszár Péter volt a kihívó, s így a „frigybontó.” „Innen tetszik meg az végbeli kapitányoknak minden álnokságok és csalárdságok, hogy az dolgot nem aggyák Fölségödnek igazán tuttára… Huszár Pétör… koppányi Halulnak először küldött levelet”.

A bajviadal vége: a győztes az ellenfele fejét veszi - mint győzelmi trófeát. (nem a vonatkozó bajviadal ábrázolása) XVII. század végi ábrázolás Beckó várával, a trónörökös, I. József geometria tankönyvének illusztrációja.

http://mek.oszk.hu/03500/03597/03597.htm#13