1586 - Hídépítés a Dunán

Hídverők
Épülnek a hajóhidak a Dunán...

 

1586. április 4-én kelt levelében, Thúry Márton Komárom várának helyettes-kapitánya jelentette, hogy az esztergomi törökök megépítették a hajóhidat, mely összeköti Esztergomot a szemközti Párkány palánkjával...

Arról is írt, hogy maga a budai pasa látogatott ki Esztergomban – húsz naszádos kísértettel érkezett Budáról, s megszemlélte a hidat, száraz lábbal átment rajta párkányba. A munkával elégedett volt, csupán annyi erősítést sürgetett, hogy nagy szekerek közlekedésének terhét is elbírja.

Az esztergomi török hajóhíd nem kis fenyegetés jelentett a Duna bal partjára. Mint már számos esetben szóltunk erről – a török oldalról, saját forrásaik emlékeznek meg erről – az esztergomi végek harcosait tartották a legvitézebbeknek, akik alaposan rá is szolgáltak hírnevükre, nem csupán számtalan kibocsájtott „csatá”-jukkal, hanem azzal is, hogy a Dunán a vízi közlekedés ellenőrzésében is oroszlánrészük volt.

Éppen ezért egyáltalán nem tartható véletlennek, hogy amint a török híd Esztergomnál elkészült, feljebb a magyar (ellen)végvárban Komáromban is hidat akartak. Egész pontosan a Haditanácsból Habsburg Ernő főherceg küldött parancsot Pálffy Miklós komáromi kapitánynak, hogy legyen készen mielőbb a híd. A főherceg építőanyag és mesteremberek helyszínre küldéséről is rendelkezett, a munkálatokat egy bizonyos Jurisich Lajos pozsonyi „hídmester” vezette. Mármost sem ez az épülő, sem a már megépült esztergomi híd természetesen nem nagy, folyómederbe alapozott pillérekre épült, hanem egymással szorosan összeláncolt hajókra, melyeket sűrűn rögzítettek s tetejükre vastag pallókból a tulajdonképpeni hidat lefektették.

Ez jól kitetszik a korabeli képek ábrázolásából éppen úgy, mint Pálffy Miklós azon jelentéséből, melyben május folyamán írta, hogy a komáromi híd nyomban elkészül: 500 lépésnyi hosszan vezet át a Dunán, közel nyolcvan – ebből két „öreg” vagyis nagy – hajóra, vagy egészen pontosan sajkára építették fel, ácsolták össze.

Átkelés a Dunán vert hajóhídon, a kép az 1595-ös Szinán pasa vezette havasalföldi hadjárat egyik jelenete.

Esztergom ábrázolása 1664-ből. A folyón a török hajóhídja vezet át a párkányi oldalra...


Komárom ábrázolása 1664-ből, itt is hajóhíd...