1589 - Szemet szemért

Az „erős fekete bég” nem tréfál: avagy szemet szemért, fogat fogért?

 

 

1589. július 20-án kelt levelében a budai pasa, Ferhát írta az Udvarba, Habsburg Ernő főhercegnek, hogy a magyarok sorozatosan megszegik a békességet: portyáznak Székesfehérvár környékén... arról is szólt, hogy a fehérvári szandzsákbég kegyetlen büntetéséért nem kisebb személy, mint az „erős fekete bég”, Nádasdy Ferenc állt véres és irgalmatlan bosszút.

Tudjuk, hogy a komáromiak ez időben éppen Vál alatt cirkáltak, el is fogtak egy agát, s elhajtottak vagy tizenhat lovat a budai pasa méneséből is (az őrzésükre rendelt török vitézeket levágták). Nem sokkal később – a pasa levelének tanúsága szerint – június derekán – majd később, júliusban Szent Jakab napján is Székesfehérvár alá mentek ki a magyar vitézek. Szerencsével járhattak, vagy csak nagyon felingerelték a fehérvári török főparancsnokot, mivel a bég, hogy a környékbeli magyar falvak nem jelezték a magyar végvári vitézek érkezését, ezért három falunak a bíráját nyomban karóba vonatta.

 

A dolognak hamar híre ment, mert a budai pasa azt írta meg, hogy ennek bosszulására Nádasdy Ferenc a Sárváron rabságba tartott törökök közül húzatott nyársba hármat – s mi több, ez két janicsár „odabsi” és egy „kihaja” volt – tehát rangosabb tisztek, akik mégis csak többet értek némi parasztoknál – vélte Ferhát budai pasa. Tény, hogy Nádasdynál is betelhetett a pohár, ha három értékes rabját ilyen szörnyű kínhalálra adta. Egyébként ezt a budai pasa nem csupán az Udvari Haditanács elnökénél, de előbb magánál az uralkodónál – I. Rudolf magyar és cseh királynál (e néven II. Rudolf német-római császár) – is felpanaszolta.