1596 - Naszuf szigeti bég sikeresen lesre csalja a kanizsaiakat...

Naszuf szigeti bég sikeresen lesre csalja a kanizsaiakat...

 

1596. májusának derekén – a múlt esztendőben elszenvedett babócsai kudarcát megbosszulni – indult Kanizsa alá, és sikeresen lesre csalta a magyarokat...

Nem csupán a szigeti török őrség nagy részét, de jóformán az egész dél-dunántúli török garnizonok hadát mozgósította, mert derék nagy sereggel – a források tanúsága szerint – 6.000 főnyi csapattal érkezett a vitéz szigeti bég Kanizsa közelébe. A klasszikus végvidéki fogással élt: seregének nagyobbik részét – a „dandárt” – a környező erdők és dombok fedezésében elrejtette, míg Kanizsa előterébe jól láthatóan kibocsájtotta a fosztogatókat, a martalékot, akik magukra vonták a kanizsai őrség figyelmét. A vár helyettes parancsnoka, Pethő Kristóf azonnal riadót doboltatott és a kanizsai lovasokkal a török martalék üldözésére indult. Azok annak rendje-módja szerint pedig Naszuf szigeti bég derékhadára, a lesre rávitték a magyarokat. A leshelyekről előtörő túlerőben lévő törökök olyan súlyosan megtizedelték a kanizsai magyar hadat – a vice-kapitány is súlyos sebekbe esett – hogy azok csak kevesen, s azok is nagy üggyel-bajjal jutottak vissza a biztonságos kanizsai falak közé.