1597 - A török és a magyar portyázások felélénkülése

A török és magyar portyázások felélénkülése...

1597. április 17-én és azt követően mind török, mind magyar részről a tavasz beköszöntével megindultak a szokásos végvidéki akciók. Ekkor a 15-éves háború folyamának nagy hadmeneteiben sem volt ez másként...

Elsőnek Naszuf szigeti bég közel ezer fős csapatával Babócsa alá lopakodott, s ott a babócsaiakat lesre csalta, nagy részüket levágta. Ennek a sikeres akciónak a kiaknázására a törökök tovább nyargaltak Kanizsa felé, ahol ugyancsak lesre kívánták hozni a kanizsaiakat is. Itt azonban fordult a hadiszerencse; a heves harcban Mohamed Abdullah – neves és jeles török főtiszt – párharcba került Pethő Kristóffal, aki a küzdelemben legyőzte és megölte őt. E neves török tiszt eleste olyan pánikot okozott a törökök soraiban, hogy felhagyván a harccal mind futásnak eredtek.

Ugyanezen időben Pálffy Miklós főkapitány is portyára indult Esztergom felől a csapataival s megtámadta, majd szétkergette a Duna mentén, Földvárnál (a mai Dunaföldvár) táborozó krími tatárokat.