1599 - A szigeti bég halála

A szigeti bég hősi halála...

1599. áprilisában a neves szigeti béget, Naszufot és csapatát Babócsa közelében lesre csalták és szétverték, a bég maga is „gázi” lett, vagyis elnyerte a vértanúság koszorúját...

A kanizsaiak – Csúzy András hadnagyuk – vezetésével indultak portyára a Dráva mentén, s hozzájuk csatlakoztak a környéken kóborló szabadlegények, zsákmányra éhes hajdúk. Így jutottak Babócsa alá. A szigetvári törökök – mikor a kémek jelentették a kanizsaiak kijövetelét – maguk is Babócsa felé száguldottak – Naszuf bég vezetésével. A megduzzadt erejű magyar csapat azonban jóval nagyobb fölényben volt, s erejét elrejtve lesre csalta a szigetieket. A török csapatot szétverték, nagy részük elesett, csak kevesen menekülhettek el, a török parancsnok, Naszuf bég is hősi halált halt. A hírneves török tisztnek fejét vették és Zrínyi Györgyhöz vitték, aki preparálva elküldte Bécsbe, Mátyás főhercegnek. Ott – állítólag – éppen egy török főtiszt járt követségbe, akinek bemutatták az elesett Naszuf fejét, s ekkor a honfitársa könnyezve mondta, hogy kevés olyan vitéz katonája volt a szultánnak, mint a gázivá lett Naszuf bég.