1599 - Tatárok Magyarországon

Tatárok Magyarországon...

1599-ben az év elején már február és március folyamán a Hódoltságban telelő török szövetséges krími tatárok hadai több nagy pusztítást tettek az országban.

1598 telén a tatárok egy része Buda, más részük a dél-alföldi Zombor környékén vert tábort. S innen rajzottak ki pusztító útjaikra. Javában égettek-raboltak nem csak a magyar királyi végeken, hanem a török Hódoltság területén is, éppen Szeged környékének kirablása után átkeltek a Dunán és Kanizsáig pusztítottak.

Egy másik tatár had a felvidéki terültek fel, Felső-Magyarország területére tört be. Pálffy Miklós vitézei – az esztergomiak – azonban éppen nagy sikert értek el ellenük. Márciusban Buda környékén portyáztak az esztergomi magyar vitézek, akik a portyáik folyamán egy erős tatár sereget vertek szét és szalasztottak meg. Eztán pedig Vál ellen indultak, ahol a bástya romlása miatt betörtek az erődítménybe, a török őrséget levágták és a váli erősséget földig rombolták.

Eközben a krími tatár kán követett küldött Bécsbe, ahol – éppen a tatárok dúlásai miatt – nem is fogadták(!), noha a Porta megbízásából érkezett, hogy puhatolózzon a béke kérdésében.