1601 - Sikertelen török támadás (Vár)Palota ellen

Sikertelen török támadás (Vár)Palota ellen...

 

1601. márciusának derekán miközben a keresztény szövetséges erők már hamarosan összegyülekeztek Győr térségében, hogy az elkövetkező hadjáratot minél hamarabb megindíthassák, addig a törökök sem tétlenkedtek. A török krónikás, Kjátib Cselebi írta:

„Kanizsa várának elfoglalása miatt, az ellenség nagyon megbosszankodott és haragudott. A tél vége felé a németek és a magyarok fővezére, Mátyás herceg, Győr mezejére érkezett, s ott megpihenvén, húsz darab ágyúval, tíz sáhi ágyúval, s negyven-ötvenezer német, magyar, cseh és lengyel katonából álló, nagy sereggel felkészült a támadásra.”

A nagyvezér szerette volna kipuhatolni az ellenséges erők szándékát, vajon Kanizsa, vagy Székesfehérvár ellen kívánnak-e támadni. Megparancsolta a székesfehérvári bégnek, hogy készüljön fel a védelemre, sőt lehetőleg jusson előnyösebb helyzethez és meglepetéssel próbálja megszerezni a közeli Palota várát. A székesfehérváriak, mintegy 400 főnyi csapattal azonnal Palota alá száguldottak, hogy meglepetéssel élve rajtaüssenek a palotai vitézeken. Azonban azok éberek voltak, kemény tüzeléssel fogadták a feltűnő törököket, akik látván, hogy tervük kudarcba fulladt, nyomban visszavonultak a nagyobb veszteségek elkerülése végett.