1604 - A kanizsai török pasa levele

A kanizsai török pasa, Mehmed levele az uralkodóhoz, I. Ahmed török szultánhoz...

„Boldogságos Padisahom! Amennyiben Kanizsa felől méltóztatna érdeklődni (a helyzet a következő): a korábban beterjesztett jelentésnek megfelelően Kanizsát védelmező szolgája, Haszán pasa, vezír a magasságos Isten segedelmével a kanizsai várat oly rendkívüli alapossággal megépítette, hogy nem kétséges: a korábbinál sokszorosan erősebb és szilárdabb lett. A környéken levő engedetlen falvakat néhányszor feldúlta, bőséges zsákmányt ejtve számos foglyot és állatot hajtott el, mire a lázadó ráják kénytelenségből meghódoltak, s a várba ki-be járva kenyeret, mézet, zsiradékot és eleséget hordanak. Jelenleg az ottani vidékeken levő lázadó falvak behozatalát és az élelem beszedését kezdte meg. A magasságos Isten segedelmével így áll a helyzet azokon a végeken boldogságos padisahom boldogságos napjaiban. Azonban a kémek és az elfogott nyelvek hírei szerint az arrafelé állomásozó Fekete Herceg, Varadel generális fiai, valamint az összes szlovéniai és horvát sereg gyülekezőben és összeállóban van, bizonyosan az a szándékuk, hogy – óvjon tőle a magasságos Isten – amint a Pozsegában állomásozó boszniai beglerbég a boszniai sereggel elindul és csatlakozik hozzánk, kimenve a pozsegai síkra az eszéki hídhoz vonulnak, hogy azt lerombolják és így kárt okozzanak. Ezenkívül a végvidéki beglerbégek is folytonosan erről tesznek jelentést. Kívánatos, hogy mielőbb vagy a boszniai beglerbég lássa el a védelmet azon a részen, vagy helyette még több katona rendeltessék oda, s azokkal védelmeztessék. Ha a boszniai beglerbéget arra a részre rendeljük, mellettük se beglerbég, se sereg nem marad; miképpen szálljunk szembe a hitetlenek seregével? Ha a boszniai beglerbéget magunkkal visszük, a pozsegai részek védelmére milyen sereget jelöljünk ki? Helyzetünk fölöttébb súlyos a teljes seregnélküliség miatt. Egyáltalán nem tudjuk, mitévők legyünk. Az Úr őfelségének kegyelmén és jóindulatán áll minden. Boldogságos padisahomtól pedig alázatosan azt kérjük, hogy az itteni iszlám sereg és a szolgája érdekében ne méltóztassék takarékoskodni jó imáival és szép kegyeivel. A (parancs és) rendelkezés boldogságos padisahomé. Kérjük, hogy a túloldali sereget méltóztassék és kegyeskedjék utánunk küldeni.”

 

Ahmed szultán válasza így hangzott:

„Tudatod, hogy Kanizsa szilárdan megcsináltatott; élj boldogul! Ez az amit tőled elvárok; jó imáim kísérjenek.”