1653 - Magyar Márs: Az olvasóhoz

Az Olvasóhoz.

Második Lajos Király töb régi Eleinkéi Mohách Mezején történt el-esetekröl irok kedves olvasom, noha fel-forgatván elejtül fogvást való Magyar Historikusokat, de kiválképpen a' Bomphiniust töb régi hires, neves, nagy Gyözödelmü Királyoknak viselt dolgokat-is  vékony  értelmem  szerént el-olvásván elégséges okokat  találtam, kiket méltán  írásomban foglalhattam volna,  de mind azok közöt-is ezt találtam méltobnak lenni, mivel legh nagyob siralmas emlékezetre való el-veszése  ot történek édes Hazánknak, az hol Magyarságnak sengéje annyira el-töröltetet, hogy még-most-is  lábra nem alhatunk utánna. Végén munkámnak irok keveset az töb Magyar Országi régi Királyinkról és Gubernatorinkrol-is, az  kik noha el multak s  utánnok más szerenchétlennyeb  üdök következtek, méltók még-is jo emlékezetre, mivel azt szoktak a' Deák példa beszédekben mondani; Foelix praeteritorum memória, Boldogh az elmúlt dolgoknak emlékezeti. Az szerenchének pedigh álhatatlanságárol  nem egyébért irtam,  hanem hogy hive  lévén édes Eleinknek ötöd-fél száz estendeigh őket szárnyán hordozván hiven szolgálta, de végtére forgó kereke alá  ezen harczon taszittotta. Ved kedvéssen azért kedves olvasom ezen erőtlen gyümölchömnek vékony fayzását, és ha mi vétket ismersz benne okos itileted szerént corrigáld, és mivel jo szibül nyújtom te-is jónak tulaydonichd.

 

 

forrás