1690 - Apaffy Mihály halála

Apaffy Mihály halála...

1690. április 15-én halt meg Apaffy Mihály Erdély fejedelme... Az erdélyi zűrzavar - avagy II. Rákóczi György ellen indított török büntetőexpedíció és Kemény János fejedelem ellenállása után - emelte a Porta kegye Erdély élére. Apaffy uralkodására egész végig a "két pogány közt", vagyis a Török és a Habsburg Birodalom közötti egyensúlyra való törekvés volt jellemző, önálló külpolitikai akciókba - a nagy elődökhöz, különösen Bethlen Gáborhoz vagy I. Rákóczi Györgyhöz hasonlóan - soha sem kezdett, s igyekezett legkisebb ellenállást választva "elszabotálni" a Porta hadra hívásait is; leglátványosabban 1683-ban. Uralkodása azonban hosszú békés időszakot jelentett Erdély történetében. 1686-ban Buda felszabadulása után, egyértelmű volt számára, hogy a Habsburg Birodalom előtt kell behódolnia, s akkor Lotharingiai Károly herceg csapatait már be is engedte Erdélybe. Halálakor az erdélyi rendek fiát, a gyermek, 14 éves II. Apaffy Mihályt szerették volna a trónon látni. Bécs ebbe beleegyezett, de ő is hamarosan meghalt.

A fejedelemség kérdésében 1689 és 1690 fordulója éppen kritikus év volt. Nyugaton a Rajna mentén XIV. Lajos francia király újabb háborút indított I. Lipót ellen, s ez megnehezítette a szövetségesek helyzetét. Ráadásul a Török Birodalom belső válságán újra sikerült úrrá lennie az oszmán vezetésnek: II. Szulejmán szultán a tehetséges és energikus Köprülüzáde Musztafa pasát emelte a nagyvezéri méltóságba, aki rögtön felkészült a Szent Liga erői elleni visszavágásra. Az új nagyvezér rövidesen 100-ezer fős hadsereget állított fegyverbe és vont össze a birodalom európai területein, valamint parancsba adta a krími tatároknak, hogy jelentős erővel támogassa a török főerőket a Balkánon és a Kárpát-medencében. Thököly Imréről sem feledkezett meg: az éppen elhunyt Apaffy Mihály erdélyi fejedelem utódjául nevezte ki, s több mint 15-ezer főnyi török-tatár sereget küldött a segítségére, valamint megparancsolta a román vajdáknak, hogy minden erejükkel támogassák a kuruc királyt, az erdélyi trónért vívott harcában.