2005 - Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig 1396-1526

 

A Zrínyi Kiadó Nagy csaták című sorozatának második kötete Nikápolytól Mohácsig vezeti az olvasót, vagyis egyik súlyos vereségtől a másikig, arnely utóbbi egyenesen a középkori Magyar Királyság végét jelentette. Pálosfalvi Tamás könyvének első fejezeteiben bernutatja a korabeli Európát és hadseregeit, a rnagyar hadszervezet fejlődését, valamint az Oszmán Birodalom felemelkedését és hadseregét. E százharminc év hadi krónikájából azokat a legjellemzőbb ütközeteket, ostromokat, csatákat tárgyalja, amelyeket a Magyar Királyság egy olyan hatalom, ellen vívott, arnely katonailag valarnennyi európai kortársánál idősebb volt, és amely, ellentétben a keresztény monarchiákkal, társadalmilag és politikailag is a folyamatos hódításra rendezkedett be. Magyarország minden erejét megfeszítve kényszerült felvenni az egyenlőtlen küzdelmet, arnely azonban kezdettől fogva súlyos vereségekkel és a végső bukással fenyegetett. Zsigmond és Mátyás csupán feltartóztathatták, késleltethették az oszmán előrenyomulást. A Jagellók helyzetét már reménytelenné tette, hogy a 15. század végére végképp letűnt a keresztes háborúk addig eleven eszméje, és az "államérdek" modem elvét követve kialakuló nagy európai monarchiák saját hatalrnuk erősítésével, előbb Európán belüli, majd tengerentúli expanziójukkal voltak elfoglalva. Még a középkori Magyarországnál sokkal erősebb Habsburg Birodalomnak is közel kétszáz évébe telt, amíg az oszmán hatalmat sikerült végleg megroppantania. Mindennek fényében a középkori Magyar Királyság hősies küzdelme a vereségek dacára is csak elismerést érdernel. Ennek a küzdelemnek a bemutatása ez a könyv - közel kétszáz illusztrációval, térképekkel, életrajzokkal, a fennmaradt korabeli forrásokból vett idézetekkel.

 

forrás