2011 - B. Szabó János: A mohácsi csata

 

Az 1526. évi mohácsi csata az egyik legismertebb esemény a magyar történelemben. Könyvünk bűnbakkeresés helyett igyekszik érthetővé tenni az előzményeket, a 16. század eleji Magyarország és az Oszmán Birodalom helyzetét, háborúságuk természetét, valamint I. Szülejmán szultán sokat vitatott szándékait is. E kis kötet számos, rég meggyökeresedett közkeletű tévedésre, félreértésre is felhívja a figyelmet, és az eddigieknél világosabb és izgalmasabb képet ad a több mint 300 évig tartó török-magyar háborúk történetének egyik legfontosabb időszakáról, a magyar nemzeti sorstragédiák szimbólumává vált mohácsi csata valós történetéről. A kötet szerzője, B. Szabó János hadtörténész jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. Számos hadtörténeti tárgyú ismeretterjesztő könyvet írt, többek között az Erdélyi Fejedelemség hadseregéről és az Árpádkori magyar-bizánci háborúkról, valamint a tatárjárásról.

 

 

Vélemény a könyvről:

A Miért? című történelmi műsorban beszélt a szerző róla. Legfontosabb kiejentése a szerzőnek Mohács kapcsán, hogy az csupán egy vesztes csata volt, amivel én teljes mértékben egyet értek. Fontos, hogy a dogmákká vált történelmi tudatot megfelelően dolgozzuk fel és át újra. Valamint szakítsunk az elmúlt marxista és XIX. századi történetírás szélsőséges és mindent leegyszerűsítő történetírásával. Fontos, hogy egy új, mindenre nyított történész nemzedék jöjjön létre. Csak így tovább.

 

forrás