5. Cillei Ulrik megfékezése

Hunyadi kormányzóságának első éveit az a hatalmas, körültekintő akció foglalta le, mellyel ő az ország déli határait biztosította a török támadás ellen, s melynek előkészítése és kiegészítése végett kísérletet tett a Frigyes kezére jutott nyugati területek visszaszerzésért s az ország leggazdagabb részébe magát befészkelt Giskra kivetésére is. Elsőnek a Cilleiek ellen fordult, Még 1446 tavaszán, kik elfoglalván a vránai perjel több várát, betörtek abba a védelmi övbe, mely Magyarországot a török felől biztosította. A Cilleiek megvívták Szentgyörgy és Pakrác várát, ez utóbbinak védelmében vesztette életét Thallóczi János perjel is, 1440-ben Nándorfejérvár diadalmas védője. Valószínű, hogy Cillei Ulrik, ki most már veje Brankovicsnak, itt szomszédságába akart kerülni apósának, kihez a Thallóczi-birtokokon keresztül vezetett az út. A Cilleiek, mikor Hunyadi támadása stájer váraikban fenyegette őket, alávetették magukat a magyar országgyűlés akaratának és a jogtalanul elfoglalt magyar várakat visszaadták azzal a feltétellel, hogy törvényes birtokaikban megmaradhatnak. Hunyadi így elérte a háború célját: a déli várakból kiűzte a veszedelmes ellenfelet és megakadályozta, hogy Ulrik apósával szomszédságba kerüljön.

forrás: Hóman-Szekfű: Magyar történet II. kötet