Búcsús ima. (Pogány török ellen):

Kérlek, nemes asszonyom, Szíz Mária,

hogy ne hagyj engem szükségemben, se lelki se testiekben,

de igen jelensben az én halálomnak utolsó szükségében.

És az te szerelmetes, édességes szent fiadért szabadíts meg minket

mind fejenként az gonosz töröktől,

és tarts meg minket az te szent fiadnak szerelméért az igaz keresztyén hitben,

és törjed meg a gonos szándékokat, kit teéretted engedjen

és adjon  meg az Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök Isten.

Ámen.

 

forrás: Dr. Várkonyi Tibor - Négy király, egy szultán (Gömöry-kódex, Katalin magánimája)