A csata török szemmel 2.

Mohács török szemmel

Solimán szultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hírdető levele

 törökből fordította Vámbéry Ármin

 

“Dráva vizén (…) hajókból 2-3 nap alatt nagy hidat verettem seregem átszállitására (…), ez ország virágzó táját győztes csapataimmal tiportattam.(…) Magyarország Láos kral nevű pogány fejedelme gonosz átkozott falkát (…) szedett össze röntön (…) a többi hitetlen bégekhez is segítségért folyamodott. (…) acélruhába öltözött ördögféle egyénnel Buda székvárosából megindulva és 7-8 napi út után a Mohács nevű mezőn megállott. Hasztalan tanács és hiábavaló gondolat következtében számtalan ágyúval s több mint 10.000 puskával az izlám sereggel szembeszállott.(…) Az áldott Zilkádé hó 20-án (augusztus 29) egy kedden délután egymással szemközt találkozván, kitört a harc és az öldöklés tüze.(…) Míg az emésztő szablya szikráitól a harctüze meggyúlt és a rontó lándzsa sugaraitól a harcmező kivilágíttatott volna, addig a pokolbéliek leginkább csak az ágyú és puska tüzétől kínoztattak. (…) Egyszerre a gonosz király csúf csoportjaival nevezett derék fővezérem, Rumili beglerbég Ibrahim basa vezérlete alatt álló seregeimet megtámadta; de a basa itt is buzgó személye (….)hős tulajdonait tisztán megmutatta, és a (….) hitetleneket lerombolta.(…) a csatatér hegyen és völgyön holtakkal megtelt. A futók (…) a mészárlás borzalmaitól úgy megszoríttattak, hogy az egész világot csak egy hangyaszemnek látták.Valahányszor meg-megálltak katonáim mindannyiszor életüket és vagyonukat felperszelték, s a pokolba és alvilágba lelökték. Vegtére elterjedt a győzelem szellője (…) a gonosz király is (…) még azon órában a csatatérről megszökött. Gonosz seregét a vallásharcosok tüstént űzőbe vették, nagy részét lekoncolták, sokan pedig a Dunába szorítva Pharaon népeként megfulladtak. Hercegei és főnökei lefejeztettek,(…) a pogány zászlói ledöntettek, fegyvere, ágyúja és lőszere elvétetett, neki( a királynak) pedig léte vagy halála ismeretlen maradt, és aki csak kézre került levágatott, teste a hangyáknak és kígyóknak hányatott.(….)

E hír terjesztessék mindenfelé.(…)

 

Kelt a nemes Zilkádé utolján 932.(1526 augusztus 29)”