II. Lajos nővére - Jagelló Anna

1503. Július 23. Megszületett Jagelló Anna, II. Ulászló magyar király leánya, I. Ferdinánd felesége.

 

Jagelló Anna (Buda, 1503. július 23. - Prága, 1547. január 27.) osztrák főhercegné, német, magyar és cseh királyné. II. Ulászló magyar király és Candale-i Anna francia hercegnő leánya, II. Lajos nővére.

 Jagelló Anna, kb. 1520

 


Jagelló Anna dajkája a budai bíró felesége, Ursula Pemfflinger volt. Három éves és három napos volt, amikor édesanyja, Candale-i Anna meghalt. Öccse, II. Lajos koronázása után, 1508-ban öccséhez hasonlóan külön udvartartást kapott, mely édesanyja udvartartásának egykori tagjaiból lett összeállítva. 1517 és 1521 között az innsbrucki Neuer Burgban együtt nevelkedett sógornőjével, Habsburg Máriával.

 


Miután Szapolyai János több sikertelen házassági ajánlatot tett Anna szüleinek, II. Ulászló és I. Miksa német-római császár 1515-ben a Habsburg-Jagelló házassági szerződést erősítették meg a Jagellók és a Habsburgok között, amelyben II. Ulászló gyermekeit I. Miksa unokáival házasította össze. Anna 1521. május 26-án Linzben férjhez ment Ferdinánd főherceghez (későbbi I. Ferdinánd), öccse, Lajos pedig 1522-ben vette feleségül Ferdinánd húgát, Máriát.

 

Miután II. Lajos 1526-ban a mohácsi csatában meghalt, Ferdinánd követte a magyar és a cseh trónon. A magyarok azonban nem akartak idegen uralkodót és mivel Anna házassága is a rendek beleegyezése nélkül történt meg, ellenkirályt választottak, Szapolyai Jánost.
Anna híres volt vallásosságáról, jótékonykodásairól és okosságáról, beszélt latinul, csehül, magyarul és németül. Ferdinánd már röviddel a házasságkötés után, Trieszt püspökével együtt udvari tanácsának elnökévé tette.

 


15 gyermeket szült férjének. Édesanyjához hasonlóan, gyermekszülés következtében vesztette életét. 15. gyermeke, Johanna születése után, 1547-ben halt meg gyermekágyi lázban. 10 gyermeke érte el a felnőttkort:

 

Erzsébet  (1526-1545), II. Zsigmond Ágost lengyel király első felesége.
I. Miksa     (1527-1576) magyar és cseh király, (II. Miksa néven) német-római császár.
Anna         (1528-1590), 1546-ban V. Albert bajor herceg felesége lett.
Ferdinánd (1529-1595)
Mária        (1531-1581)
Magdolna (1532-1590)
Katalin     (1533-1572), 1549-től III. Ferenc mantovai herceg, majd ennek halála után,       

                                      1553-tól II. Zsigmond Ágost lengyel király harmadik felesége.
Eleonóra (1534-1594), Guglielmo mantovai herceg felesége.
Margit      (1536-1566)
János      (1538-1539)
Borbála    (1539-1572), 1565-től Este-i II. Alfonz modenai herceg felesége.
Károly      (1540-1590), a későbbi II. Ferdinánd német-római császár apja.
Orsolya (1541-1543)
Ilona (1543-1574)
Johanna (1547-1578), 1565-től I. Ferenc toszkánai nagyherceg (Francesco de' Medici) felesége.

forrás