II. Lajos páncélja

II Lajos király

A historizáló portréfestmény megrendelője Esterházy László pécsi püspök volt. “Egy bécsi originál után” festette meg Dorffmaister István 1787-ben. Ez az “originál” inkább a páncél lehetett, amelyet több évszázadon át a bécsi császári gyűjteményben őriztek, s hagyományosan II. Lajos magyar király páncéljának tartottak. (Mint magyar érdekű műtárgyat Bécs 1933-ban átadta Magyarországnak.)

A páncélról később kiderítették, hogy - a hagyomány ellenére - mégsem II. Lajos páncélja volt, hanem Zsigmond Ágost lengyel királyé, akinek I. Ferdinánd adományozta 1533-ban, mikor az Erzsébet nevű leányát eljegyezte.