II. Lajos születése (Krúdy Gyula: Mohács)

"A humanista megint összefonta a két karját a mellén, és oly mélyen meghajolt, amint a pápai udvarnál szokás:

- Ludovicus Rex Hungariae et Bohemiae már kinőtte azt a kort, amely frissen leölt sertések bendőjében testi megerősösödése végett töltött, amikor atyja, Ulászló azért aggódott, hogy trónörökös nélkülmarad. Koraszülöttsége nem hagyott nyomot, mostmár mindenütt emberi bőr fedi a király testét, mint bármely más alattvalójáét. Hat nyelven beszél, ami nagyon kedvessé teszi őt minden humanista módra gondolkodó ember előtt. Magyarul, csehül, lengyelül, franciául, olaszul és franciául beszél.

- Nekem azt mondták, hogy a magyar király csak csehül tud - rebbent fel Mária.

- Ezt a csehek híresztelik Ulászló fiáról.

- Valóban, egy cseh apácától hallottam itt a kolostorban. És németül nem tud a király? Hát hogyan fogok vele beszélgetni?

- Németül is tud, de amint én feségedet ismerem, Magyarországon való tartózkodása alatt megtanul magyarul is, hogy féken tarthassa aazokat a köznemeseket is, akik még azt sem tartották érdemesnek, hogy latinul megtanuljanak, amikor a királynéjukkal akarnak beszélni - felelte a humanista."

 

Krúdy Gyula: Mohács