Ismertető 4.

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'd26avfdb.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1616415334 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/noocx/www/d26avf/modules/user/user.module on line 811.

Mai német publikált források  alapján a Szent Liga csapatainak vesztesége kb. 600 fő volt. A törökök kb. 10.000 fős veszteséget szenvedtek el. A törökök további veszteségei: 66 ágyú és 160 török zászló és rengeteg sátor a bennük talált értékekkel. A bajor fejedelem 2.000.000 arany dukátot kapott a hadizsákmányból.

A fb-n a múzeum képeit feltevő török személy az alábbi kommentárt fűzte az albumhoz:

"A 2. mohácsi csata (1687) jó példa arra, hogy az önhittség és az ellenség lebecsülése katasztrófához vezet! Az oszmán erők az első mohácsi csata dicsőségében bízva figyelmen kívül hagyták a csatamező terepviszonyait. A Vezír 10.000 katonája esett el.  A csata vesztése következménye volt az oszmán Birodalom belső válságának. Mohács: a kavics ami elindította a lavinát."

 

A csata ábrázolása

 

II. Miksa Emanuel

 

Lotharingiai Károly

 

Lajos Baden-Baden őrgrófja