Kászim napja (Október 26)

Október 26. Kászim napja.

 

Október 26-a az iszlámban Kászim-gürü napja, a keresztény naptárban Szent Demeter-napként ismert. A török hadsereg számára fontos határjelző nap volt, ugyanis a janicsárok és portai zsoldosok számára eddig tartott a hadműveleti idő, legkésőbb ekkor meg kellett kezdeni a téli szállásra vonulást.

 

Ez Magyarországon különösen fontos szerepet töltött be, hiszen a nagy távolság miatt a portai sereg csak későn, nyár közepén-végén tudott a hadműveleti területre érni, és a Kászim-nap miatt legfeljebb két-két és fél hónapot tudott a harcokra áldozni. Egy-egy vár kitartása emiatt korlátozhatta az oszmán had eredményes működését, hiszen több hetes veszteglésre kényszeríthette őket. Ennek köszönhető, hogy Bécs elérése csak kétszer sikerült az oszmán seregnek (1529, 1683), de Győrt is csak akkor tudták elfoglalni (1594), amikor Magyarországhoz közel teleltették a zsoldosokat, és korán elindultak a hadjáratra. Ugyanezen okból (is) adták fel Eger ostromát 1552-ben.

 

Ugyanakkor az oszmán hadvezetés egyre több lépést tett a hadműveleti idő kiterjesztésére. Erre legelőször a tizenötéves háború során került sor. Az egyes évek eseményeit figyelve látjuk, hogy többször sikerült november első feléig húzni a hadműveleteket, bár előfordult, hogy ez a janicsárság lázadásait vonta maga után. Elsőként 1596-ban, amikor is a mezőkeresztesi csata döntő napja pontosan október 26-ára esett, de a következő évben is november első felében vívták meg a vác-verőcei ütközetet.

 

1601-ben a Székesfehérvár alól sikertelenül visszaforduló Ibrahim nagyvezér hada még Kanizsa felmentését is megkísérelte volna, de a janicsárok Babócsa mellett fellázadtak, így vissza kellett térni Isztambulba. Ettől függetlenül Kanizsa felmentése sikertelen maradt.

 

Kászim napja tehát sokban segíthette a magyar várak, és területek megtartását, de bizonyos esetekben sor került a fontos nap figyelmen kívül hagyására, és a hadműveleti időszaki kitolására.

 

Az 1597 novemberében vívott vác-verőcei ütközetsorozat a hadjárati idő kitolásának legjobb bizonyítéka.