A költségekről

Nézzük először a zsoldoskatonaság fizetését. A janicsár napi 5, a lovas zsoldos 17-20 akcse fizetést kapott. Egy akcse értéke Mohács körüli időkben 0,022 arany volt. Ha most már a magyarországi hadjárat idejére - beleszámítva a mozgósítást és a Balkánon át végrehajtott menetet - 7 hónapra tesszük, akkor csupán a zsoldosság fizetése mintegy 600.000 aranyat tett ki.

 

 

Persze ezeket a zsoldosokat béke idején is fizetni kellett, így a példa nem egészen jó, az arányok érzékeltetésére azonban megfelel. Pontosabb képet kapunk a hadsereg élelmezési költségeibeő. Említetük már, hogy 1526-ban a török kormány 10.000 szekér árpát és lisztet vásárolt fel a hadjárat tartamára. 10.000 szekérnyi árpa és liszt súya kb. 50.000 q. Egy kile (25 kg) liszt ára 20-25 akcse volt, de az állam, kényszereladásra szorítva az alattvalókat, csupán 10 akcsét fizetett kilénként. A kifizetett összeg így is 50 millió akcsét, azaz 1,1 millió aranyat tett ki. S ha mindehhez hozzászámítjuk még a tüzérség, a hajóhad és más hadifelszerelések árát, könnyen beláthatjuk, hogy a Magyarország által fizetett 20.000 arany semmivel sem enyhített volna a török állam pénzügyi nehézségein.

 

Török akcse

 

Meg kell jegyezzük, hogy az európai államok számára sem jelentett kisebb terhet a háború. Braduel adatai szerint a XVI: század harmadik negyedében egy 50.000 katonát és 300 hajót számláló haderő fenntartása évente 3-4 millió aranyba került.

 

Perjés Géza: Mohács