Kedves János festményei

Kedves János önmagáról

 

A gépészmérnöki diploma mellé tanári és művelődéspolitikai diplomát is tudtam gyűjteni. Harminc évig rajzoltam a köröket és ellipsziseket a Marek táblájára, s közben énekkari és városvédő-városszépítő tevékenységekben vettem részt.

 

Rajongok a magyar történelemért. II. Lajos személyisége és halála, a hatalmas túlerő által szétzúzott magyar és baráti seregek résztvevőinek sorsa számomra mindig is a hazáért való maximális áldozatvállalásra, vértanúságra volt példa. Az események sok, még megfejtendő titkot hagytak maguk után.

 

II. Lajos is bátornak, vértanúnak tekintem, a történelmi előzmények tanulmányozása és elemzése során arra juthatunk, hogy így vagy úgy meg kellett halnia. Hasonló a helyzet Tomori Pál kalocsai érsek, fővezér halálával.

 

A csataképeken, amivel próbálkoztam, a török létszám-fölényt, erőfölényt, technikai fölényt igyekeztem bemutatni, azt is, hogy a mieink mindent elkövettek az ellenség megtörésére. Hol volt a többi magyar? Hol volt Európa? 

 

 

II. Lajos

 

II. Lajos

 

II. Lajos

 

Habsburg Mária

 

Lajos és Mária

 

Mohácsi csata (1)

 

Mohácsi csata (2)

 

Mohácsi csata (3)

 

Kanizsai Dorottya

 

Mohácsi csata

 

Mohácsi csata

 

II. Lajos halála (2012)

 

Hősök emlékezete (2012)

 

Szulejmán

 

Tomori Pál

 

Viadal

 

 

Kedves János festményei a www.kedvesjanos.uw.hu oldalon tekinthető meg.