Purdé

Csicsva vára - a képen egy cigány vándorkovács dolgozik éppen, s asszonya a tüzet szítja, mellette a "purdék". Külön érdekesség, hogy a "purdé" elnevezés a magyarban a cigány gyerekeket jelentette, s ez nem is véletlen: amikor a vándorló cigány kovács egy-egy faluban vagy vár alatt munkához látott, gyakran a gyerekei segítettek neki és nyomták a fújtatót, a cigány ember pedig így biztatta őket: "purde! purde!" azaz "fújjad!, fújjad!." Innen a purdé elnevezés...