Sztélé avatás az emlékhelyen

2012. november 27-n,

a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen

Nemzeti Emlékhelyet jelölő, sztélé és nemzeti lobogó avatására került sor.

 

A sztélé (görög nyelven: στήλη, stēlē) faragott, vésett jelekkel vagy feliratokkal, gyakran ábrázolásokkal is ellátott nagyméretű kőtábla, kő- vagy ritkábban faoszlop, melyet többnyire emlékműnek vagy síremléknek emeltek. Gyakran egy terület határainak jelölésére, városalapítás vagy győzelmes csaták emlékének megörökítésére is használták.

 

Használata széles körben elterjedt az ókori Közel-Keleten, Egyiptomban, Görögországban, továbbá Kínában és Belső-Mongóliában, valamint Közép-Amerikában az olmék és a maja civilizáció területén.

 

A sztélék régi kultúrák, gyakran egész eltűnt népek vagy civilizációk tanúi. Esetenként a történelem legfontosabb forrásai közé tartoznak, mint pl. Hammurapi törvényoszlopa, az óbabiloni kor egyik legfontosabb szövegemléke, mely a párizsi Louvreban található. Sok más múzeum, köztük a budapesti Szépművészeti Múzeum is őriz közülük néhányat, ilyen pl. Hormesz kincstárőr sztéléje az ókori Egyiptomból (Újbirodalom).

 

forrás

A kultúrális örökségek védelméről szóló törvényben az emlékhelyekről szóló szabályozás 2 kategóriát határoz meg. A történelmi és a nemzeti emlékhelyeket. Jelenleg 36 történelmi  és 10 nemzeti emlékhelyet tartunk számon.

 

A nemzeti emlékhelyek hazánk történelmének olyan kiemelkedő jelentőségű helyszínei, ahol méltón emlékezhetünk meg a magyar történelem meghatározó eseményeiről. Fejet hajthatunk és tiszteleghetünk elődeink és tetteik, valamint a nemzetet ért csapások és azok áldozatai előtt. Ezek a helyszínek nemcsak a történelmünket határozzák meg, hanem tanulságul is szolgálhatnak az utókor számára.

 

A nemzeti emlékhelyek megjelölése egy általánosan jellemző emblematikus jellel történik, amely kapcsán azonosíthatóak az ország és a nemzet számára kiemelt fontosságú, történelmi múltunkat felidéző helyszínek. Az ünnepségen a 10 kijelölt nemezeti emlékhely közül az 1. sztélé és nemzeti lobogó került felavatásra a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen.