Török forrás

"A világ fejedelme, Szulejmán, Mihács mezején szembeszállván a gonosz király seregeivel, midőn  a harc és a csata megkezdődött, a hitetlen király személyesen intézett támadást a szultánok szultánja ellen, szerdárainak egyike pedig, a rettethetetlenségéről ismeretes barata nevű (Tomory Pál) átkozott vezíre, a rumilii hadtestet rohanta meg. Éppen abban a percben, amikor a rumilii hadtest már-már vereséget szenvedett, isten ő felségének kegyelme segítségére jövén az iszlám hitének, Szemendire és Belgirád sandsák-bégje, Jahja-pasa-oglu Kodsa Bali bég, hátba fogta a gonoszmívű király gyalogságát és aprítani kezdte. Egy elbeszélésben az van mondva, hogy ekkor jahja-pasa-oglu hadosztálya a gyalogságból 30.000-nél több embert vágott le a vérontó kardokkal.  A gyaurok ama csoportja pedig, melyet a kardok életben hagytak, a Tuna vizébe fúlt, mint Fáraó és Haman népe. Így a király serege teljes vereséget szenvedett. Ekkor nem lehet tudni, hogy a király életben naradt-e, vagy meghalt; de egy hét múlva megtalálták a tévelygő király holttestét egy tóban megfulladva és levágott fejjel. A gyaurok a holttestet Usztulni-Belgirád (Székesfehérvár) várába vitték - mely régtől fogva temető helye volt Magyarország királyainak - és ott eltemették."

 

Kjátim Mohammed záim: i.m. Közli Thúry József: Török történetírók II.

 

Mohácsi csata

(korabeli török miniatúra, Topkapu Szeráj Múzeum.

leltári sz. Házine 1517. lsz. 219-220. m: 29,8x20,4 cm)