A honlap éves látogatottsága:

Köszönöm a régi és új látogatóknak, hogy a 2013. éveben ellátogattak honlapra. Remélem, hogy sok olyan történelmi eseményt sikerült összegyűjtenem, amik kimaradt a történelem könyvekből.  Fontosnak tartottam, hogy a mohási csatát beillesszem a török-kor eseményeibe azért, hogy jobban megismerhetővé és értelmezhetővé váljon a magyar történelem eme nehéz, embert próbáló és a végvári harcok dicső korszakasza.

 

Köszönöm a 9.432 látogatónak,

hogy 11.382 alkalommal felkereste a honlapot

és 45.032 oldalt nézett meg.

 

BUÉK:

Minden kedves oldal-látogatónak kívánok a 2014. évre egészséget és szeretetet! 

 

 

2014. a folyó esztendő,
Legyen szép Hazánkban boldogságot termő,
Csillagos mennyeknek, melynek nincsen mása,
Áradjon reánk a Szent család áldása.

 

Jézusnak szent neve zendüljön az ajkon,
Égi vigaszával közöttünk maradjon.
Hitben és erényben gyarapodjunk szépen,
A 21.század 14.évében!

 

Egek ékessége Szűz Mária anyánk,
Legyen ezen túl is égi, nagy pátrónánk.    
Bízva bízó szívvel járulunk elébed,
S majd örömnap derül bús hazánk egére.

 

Szent József példája tanítson munkára,
Csurgó verejtéknek meg lesz majd az ára.
S ha bizodalmunk jele, a szent kereszt,
Földjeinken sok lesz majd a fizető kereszt.

 

Örömre ébredjünk, ez új esztendőbe,
Csapás, viszontagság legyen veszendőbe!
Ezt kívánom Néked, kedves Magyar Népem,
BOLDOG ÚJÉVET!

 

(Leírta: Jégváriné Erzsike, Édesapja (Pécsi Feri bácsi) elmondása szerint,

Mohács, 2010.01.04.)

537 éve történt:

Mátyás házasságot köt Beatrixszal

 

Mátyás 1476. december 22-én házasságot kötött I. Ferdinánd nápolyi király leányával, Beatrixszal. A fényes ünnepségre Budán került sor. A frigy újabb távlatokat nyitott meg előtte az európai nagypolitikában. A Nápollyal szövetséges észak-itáliai fejedelemségek ugyanis jó támaszt jelenthettek III. Frigyes császár ellenében. Az áhított cél pedig a császári trón megszerzése volt. 1477-ben Frigyes azonban - ígérete ellenére - nem a magyar királyt, hanem Ulászlót iktatta be a választófejedelmi joggal járó cseh királyi méltóságba. Mátyást a sértés támadásra sarkallta, s a nyár során az ő kezére került egy sor Bécs körüli erősség.

 

Pápai közbelépésre azonban a hadakozó felek kiegyeztek: Frigyes megígérte, hogy Mátyást beiktatja a választófejedelmek sorába, míg Mátyás elismerte Ulászlót cseh királynak. A végvidéki török erők támadásai a magyar határvédelem ellen egy rövid időre háttérbe szorították a császárral folytatott harcot. 1482-ben azonban Mátyás ismét III. Frigyes ellen fordult. Mátyásnak a kor fogalmai szerint hatalmas serege, hadi sikerei azonban éppen ellenkező hatást keltettek, mint ami a becsvágyó magyar király szándéka volt: megrémítették a választófejedelmeket, így azok 1486-ban nem Mátyást, hanem III. Frigyes fiát, Miksa főherceget tették meg római királlyá, a császári trón várományosává.

 

487 éve történt:

1526. december 16. Az ellenpárt Habsburg Ferdinándot kiáltja ki magyar királynak Szapolyai (Zápolya) János ellenében.

 

A képre kattintva többet megtudhatsz I Fredinándról.

Dunántúli Napló:

 

Információim szerint 1625-ös ezüstpénzeket találtak a sírokban.

Tartalom átvétel