Mohácsi csata "workshop":

„Az 1526-os mohácsi csatatér régészeti kutatása” című workshop

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma „Mohács 1526-2026 – Rekonstrukció és emlékezet” címmel támogatást nyert a Magyar Tudományos Akadémia 2017-es Kiválósági Együttműködési Programja keretében. A kutatási terv hat területen irányoz elő vizsgálatokat. Ezek 

- a csata környezetének történeti földrajzi rekonstrukciója;

- az ütközet lefolyása, a kapcsolódó események helyszíneinek rekonstrukciója, a politikai            következmények;

- a régészeti kérdések tisztázása;

- emlékezet és emlékezetpolitika;

- a „második” mohácsi csata;

- a mohácsihoz hasonló sorsfordító csaták;

A workshop, melyet az MTA BTK, a PTE és a JPM rendez, elsődlegesen a régészeti kérdések tisztázásához kíván hozzájárulni. Az 1526-os mohácsi csata kutatásának egyik alapvető problémája, hogy a források – bár szemtanúktól is maradtak fenn – az egyes résztvevők szemszögéből mutatják be az eseményeket, és nem adnak rálátást a teljes eseménysorra. Ennek köszönhető talán az is, hogy a szövegeket és a terepi nyomokat értelmező történészek és régészek által megrajzolt térképek közül nincs két egyforma. 

 

A fentiek tükrében a workshop keretein belül megtartandó előadások és szakmai beszélgetések célja az volt, hogy fórumot teremtsen az ütközet topográfiai viszonyaival és lefolyásával kapcsolatos régi és újabb nézőpontú elemzések összevetéséhez, továbbá bemutassa a csatatérhez kapcsolódó újabb történeti, hadszíntér- és régészeti kutatásokat, azok módszereit és tapasztalatait. 

 

Hivatalos tájékoztatás:

2018. év elején egy zárt körű megbeszélésre, konferenciára került sor a mohácsi Szent János Hotelben a mohácsi csatával kapcsolatban. A konferencia szünetében beszélni tudtam Dr. Pap Norberttel aki kérésemre az alábbi hivatalos tájékoztatót küldte el e-mailban pár nappal később:

 

A projekt címe: "Mohács 1526-2026 - Rekonstrukció és emlékezet"

 

Ez egy három éves kutatási projekt, melyet a Magyar Tudományos Akadémia

Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Pécsi Tudományegyetem közösen nyert el.

 

Két vezetője van: MTA BTK - Dr. Fodor Pál,

                          PTE - Dr. Pap Norbert

 

A cél: az 500 éves megemlékezések tudományos előkészítése;

 

A kutatási aktivitás főbb irányai: a mohácsi csatatér és a környező térségek

történeti földrajzi rekonstrukciója, magának a csatának a rekonstruálása,

egyes régészeti vizsgálatok, a csata emlékezete, a második mohácsi csata és a

mohácsihoz hasonló sorsfordító csaták kutatása azért, hogy jobban lehessen

értelmezni az 1526-osat.

 

Produktum: A Mohácsi csata atlasza, számos cikk és könyv;

 

 

BUÉK:

                     Ezúton szeretném megköszönni minden honlaplátogatónknak,

                            hogy egész évben megtiszteltek a figyelmükkel.

               Köszönöm, hogy a 2017. évben 21.493 látogatója volt a honlapnak,

                           akik 25.159 alkalommal látogatták meg a honlapot,

                                        ami során 47.493 oldalt néztek meg.

Áldott Karácsonyt!

Meghívó:

 

 

Tartalom átvétel