Egy tisztes üdvözlet:

Egy tisztes üdvözlet - publikus légyen - mert érdemes szerint sokkal többre való, nagy professiója egy egész városnak segítségre való (ha erről az nem is tud az közösség), tisztesség nevére:

Dicsértessék! Istentől csak minden jót kévánok Te Kegyelmednek! Ez nagypénteknek napján Vitézlő Uram szíve semmit ne keseredjék, inkább is örvendjék, mert imhol la, az dicsőséges feltámadás jövel az gyászra, s a megváltás napja közel vagyon. Én Kegyelmedhez mást nem írok, hiszen Kegyelmed eszes, kevésből is jól érti Kegyelmed! Mert jól kitetszhet még, hogy az katonacsillag fordul, s magának, lovának többé már nem koldul. Isten éltesse, egészséggel örvendítse, gazdagsággal szerencsélje, jó hírnévvel öregbítse! Ámen. Salutem, Miklós, egy szegín legény az déli végekről.

 

Data: Az Szigeth mellett, Beczefalwán, szűk lakásban, nagy várakozásban az Úr 2012. esztendejének Nagypéntekén, az éjféli órán.

P. S. Az derék serénykedését mindenki nevében köszönöm! Így nyilvánosan, tovább is csak emígy haladjunk az frigyben cor unum et anima una, avagy egy szív, egy lélek.