1526 - Brodarics levele 2.

„…a királynak nincs semmije, a helyzet teljesen zavaros, az emberek gonoszak és széthúznak, az ellenség túlerőben van, magam szegény vagyok…”

Brodarics István beszámolója VII. Kelemen pápához Magyarország állapotáról a mohácsi csata előestéjén…

 

Brodarics 1526. július 27-én kelt latin nyelvű levelében siralmas állapotokról tudósítja a Szentszéket, VII. Kelemen pápát a magyarországi viszonyokról, miközben Nagy Szulejmán szultán hadereje már a kapukon belül van:

„Szentséges atyám és uram, legkegyelmesebb uram!
(…)
Hogy jelenleg milyen veszélyes a helyzetünk, arról szentséged ugyancsak folyamatosan értesül a báró úr (Antonio Giovanni da Burgio, pápai követ). Egyedül az Isten vagy Isten akaratából bekövetkező véletlen mentheti meg ezt az országot a pusztulástól. Semmi más utat a meneküléshez nem látok. Ha valamiben szolgálhatnék, szívvel-lélekkel megtenném, de mit gondol szentséged, mit tehetek, amikor a királynak (II. Lajosnak) nincs semmije, a helyzet teljesen zavaros, az emberek gonoszak és széthúznak, az ellenség túlerőben van, magam szegény vagyok…”

 

S itt hangsúlyosan arra hivatkozik, hogy szerémi püspökből – amelynek területét az ellenséges törökök teljesen elpusztították és feldúlták, javarészét már birtokolták is Nándorfehérvár eleste óta (1521) – pécsi prépost lett, de még ezt is sokan irigylik tőle, olyanok, akiknek sokkal nagyobb a vagyona.

„(…) De talán az Isten könyörületében elfújja a nehézségeket és feltárja előttem a szolgálat útját. (…) Nem említettem, hogy szerémi püspökből ismét pécsi prépost lettem (Macedóniai Lászlóval cserélte el) a püspökség minden vára és falva, az egész egyházmegye az ellenség kezén van, hétszáz fegyveresem volt, s most egy sem maradt.”

 

Lásd. Brodarics István levele VII. Kelemen pápához. In: Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. közreadja K. Kovács Sándor. Bp. 1971. 560-561.