1543 - Szekszárd megütése

„Igen sok gyaurt levagdaltunk, többen megsebesültek,

azonkívül pedig néhányat élve elfogtak.”

Szekszárd megütése és egy hős agá „gázi”-vá lőn...

 

Természetesen az állandó csatározásoknak, a mindennapos végvári összecsapásoknak meg voltak a maga török hősei is. Innen is számosan hozhatnánk a vitézi élet példáit: 1543-ban Kászim mohácsi szandzsákbég tudósította a szultánt, hogy a magyarok támadást intéztek (Duna)Szekcső ellen és Szekszárd palánkja ellen, amelyből nagy összecsapás kerekedett, de a védőknek – jelen esetben az oszmánoknak – sikerült győzedelmeskedniük: "Zilhidse havának 28. Napján (április 4-én) a rossz természetű gyaurokból és feslett erkölcsüekből egy nagyszámú lovas csapat és néhány gyalogos éjjel Szekszárd vára közelében lesben állott, és hajnalban a válogatott lovasság megrohamozta a várat. Ekkor az összegyült gázikat magunk mellé vévén, kimentünk és amazokkal szembeszálltunk és heves harc és küzdelem támadt. A nevezett várban a lovasok agája, Ejnekhán aga igen vitézül harcolt s végre is vértanúvá lőn, többen pedig megsebesültek. Igen sok gyaurt levagdaltunk, többen megsebesültek, azonkívül pedig néhányat élve elfogtak.”

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat