1558 - Palánkot csinál a török

Obsidio Szigetiana." – Szigetvár végvári történeti múltjáról és a Zrínyiek „örökségéről.”

Történelmi és kulturális oldal.

 

„…nem csak Szigetnek, de az egész kereszténységnek is nagy romlására lenne.”

 

Már megint palánkot csinál a török?

 

1558. május 13-án kelt levelében írta Horváth Márk szigetvári kapitány a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a törökök újra akarják építeni az elpusztított palánkjaikat, mind Sellyén, mind Szentlőrincen, mind Görösgalban…

 

Emlékeztetőül: a törökök ilyen erődítményekkel igyekeztek elszigetelni egy-egy nagyobb várat (jelen esetben Szigetvárt), hogy az utánpótlását és élelmezését stb. adó „hátország”-tól elvágják. Annak idején Tojgun budai pasa (1555-ben) sikeresen szigetelte el Szigetet, de a következő évben a vár ostrománál elszenvedett kudarc után a törökök defenzívába szorultak, a magyarok – jórészt a szigetiek – elpusztították a török palánkokat, leginkább az „átkozott” görösgalit, de éppen így jártak el az ormánsági Sellyén illetve Szentlőrincen is…

 

Most erre két évre, már erőre kapott a török, újra építkezni akar – írta a szigeti kapitány, azonban ezt nem engedheti meg, mert „ez nem csak Szigetnek, de az egész kereszténységnek is nagy romlására lenne.”

 

Ugyan ebből a leveléből tudjuk, hogy az éhínség talán szűnőben van – a nádor beküldött szállítmánya megérkezett és vele munkások – élükön Sennyey –, akik nyomban folytatták a megkezdett építkezést és erődítést. (Jegyezzük meg azt is, hogy május folyamán – a levelek tanúsága szerint – még több segítség, mind élelmiszer, mind munkáskéz érkezett Szigetbe).

 

Sz. M.

 

A rajzot - a XVII. század végén - Marsigli gróf készítette a palánkok (hevenyészett erődítések) építési módjáról

 

OL E 185. Nádasdy cs. lt. Missilisek. Horváth Márk levelei. lásd. Szakály Ferenc: Egy várkapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány Nádasdy Tamás nádorhoz és szervitoraihoz írt levelei. 1556-1561.) In: Somogy Megye Múltjából 1987. 185.