1558 - Se pénz, se posztó...

„...600 fizetetlen katonával Kassát meg nem védheti...”

Telekessy kassai főkapitány panaszlevele Nádasdy Tamás nádorhoz...

 

1558. május 18-án kelt levelében Telekessy Imre kassai főkapitány panaszolja a nádornak, Nádasdy Tamásnak, hogy a rábízott hivatalt lelkiismerete szerint nem láthatja el, mivel nem kapja meg a megfelelő pénzt a katonaság fizetésére.

Arról szólt, nem csakhogy pénzt – vagyis zsoldot – nem tud a király iratos vitézeinek adni, de élelmet sem, sőt megfelelő hadi felszereléssel sem rendelkezik. Ez utóbbi azért külön érdekes, mivel Kassa a Felső-magyarországi Főkapitányság (vagy másként Kassai Főkapitányság) központjaként egyben hadi anyag raktár, s egyben korabeli „hadi ipari” centrumnak is számított. Ellenben a királyi seregek ellátatlanságával ott vannak a „pártosok” - mint ahogyan ő mondja – vagyis Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak és fiának, János Zsigmondnak a hívei, akik el vannak látva mindennel, sokan a királyiak közül is átálltak melléjük. Ők mind szabadon járnak-kelnek, sőt erősen építkeznek is.

 

Minap is hírét vette, hogy Németi Ferenc – a Szapolyai-párt egyik híve – Szerencsen megerősítette és erődítménnyé építette ki az egykori apátságot. S ugyanő Tokajban is vagy 2-ezer fő őrséget tart, és fizet, ezenfelül parancsol még vagy 500 szabadlegénynek, akik mind a zsákmányból és prédából élnek. Panaszkodik továbbá, hogy a fizetetlen haddal esélye sincs, hogy Németi Ferencet akár Szerencsből, akár Tokajból kiostromolja, másrészt viszont az egészsége is megromlott, talán ízületi bántalmak és reuma kínozhatta, mert azt kéri, hogy a király – I. Ferdinánd – mentse fel tisztéből s engedje, hogy baját gyógyfürdőben kúrálhassa.

Telekessy hangsúlyozza, nem akarja és nem is tudja a főtisztségét ellátni, 600 fővel – emennyi még vezéri buzogánya alatt megmaradt – meg nem védheti Kassát. Hamarosan le is váltották. Azonban a végvári tisztségből nem bocsátották el, hamarosan Léva várának az élén találjuk az idős hadfit.