1560 - Boszniai várak erősítése

„…vitesse az ágyút, a megfelelő helyre.”

A „Részeg” nehezen megy… rendelkezés egy elmaradt ágyú szállításáról a szlavóniai végeken…

 

1560 április 16-án dátumozott parancs jött Malkocs boszniai szandzsákbéghez, mely arról rendelkezett, hogy az új foglalásokat – mint Kosztajnica várát, melyet Ali boszniai bég vívott meg, még 1557-ben – erősítse meg…

Többek között rendelkeztek egy „Részeg” nevű ágyúról, amelynek talán tengelye, vagy kerekei lehettek rosszak – ezért járt úgy mint egy részeg – amelyet Verőcéből Mohamed pozsegai szandzsákbég rendelt Gradiska (a Száva partján fekvő mai Bosanska Gradiškáról van szó) vinni, de útközben – talán a vontatás nehézségei miatt – a katonák a hozzávaló golyókkal együtt elhagyták a nehezen járó „Részeg”-et. Most Malkocs bég parancsba kapta, hogy az ágyút „vitesse a megfelelő helyre” – vagyis szállítassa Gradiskába.

 A boszniai Gradiska romjai a Száva mentén...

vö. Mühimme defteri 3, 334/972 (Konstantinápoly) 1560. április 16. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 88.