1560 - Hatvan várának erősítése

„Hatvan vára a határszélen, az Eger nevű hitetlen vár torkában fekszik,

őrzése tehát igen fontos...”

Figyelmeztetés Hatvan megerősítésére az egri vitézek fenyegetése miatt...

 

1560. május 18-án kelt szultáni tanács rendeletében utasítja a budai pasát, hogy az egriek fenyegetése miatt Hatvan várát ne gyengítsék meg, hanem éppen hogy erősítsék...

Mehemed hatvani bég feliratára hivatkoznak, aki előterjesztette a Portán, hogy „Hatvan vára a határszélen, az Eger nevű hitetlen vár torkában fekszik, őrzése tehát igen fontos. A védelméből megbízott legénységből azonban 40 lovast Nógrád várába helyeztek át, másokat pedig váltásos rendszerben Salgóra vezényeltek. Így Hatvanban kevés őrség maradt, jóllehet az egri lovasok és gyalogosok szakadatlanul ármánykodnak és cselt vetnek. Hatvan őrzése akkor is nehéz volt, amikor a várba rendelt őrség mind ott állomásozott, de így különösen keservessé vált. Ráadásul Salgón se dizdár, se kethüda nincs, így nehéz kordában tartani az odaküldött katonákat. Kéri ezért (mármint a hatvani bég), hogy Salgóra nevezzenek ki dizdárt és kethüdát, a Nógrádra vezényelt 40 főt pedig irányítsák vissza Hatvanba.”

 

A budai pasa a szultáni parancs summájaként azt olvashatta:

„...úgy őrizzék Hatvant, ahogy lehetséges. Óvakodjék attól, hogy hanyagságból károk keletkezzenek.”

 

lásd. Mühimme defteri 3, 387/1149 (Konstantinápoly) 1560. május 18. In: Dávid Géza – Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 96-97.