1562 - Nádasdy Tamás halála

1562. június 2. Nádasdy Tamás meghal Egerváron.

A gyakran betegeskedő, köszvényes, és a kor fogalmai szerint is elég idős (64 éves) nádornak nem tett jót a hegyesdi hadjárat. A politikai huzavonák, az uralkodóval való állandó szélmalomharc, a törökkel szembeni küzdelmek, az országos gondok régóta őrölték Nádasdy szervezetét.

A legyengült testet megtámadta az országban már hónapok óta dühöngő pestis. A nádor az egervári kastélyban halt meg június 2-án déltájban, útban hazafelé kedvelt Sárvárára. Eleinte itt is temették el, majd feltehetően dédunokája, Nádasdy III. Ferenc vitette át később maradványait Lékára, a családi sírboltba. Haláláról megemlékezett a történetíró, Forgách Ferenc is, aki kiemelkedő tehetségű, művelt embernek címezte. Szarkofágjának felirata is a kiválóságot, a páratlan karriert emeli ki, amellyel a köznemesi családból származó Tamás úr főleg tanultságával, okosságával, ambíciójával, és nem utolsósorban egy jól megalapozott házassággal jutott egyre feljebb a társadalmi ranglétrán. Amikor 1625-ben a szintén alacsony sorból érkező Esterházy Miklóst nádorrá választották, és kortársai szemére vetették származását, ő Nádasdy Tamás karrierjével példálózott. Kevés korabeli nemesre mondhatták azt, hogy becsületes, az erőszakot nem tekinti eszköznek céljai eléréséhez, de Nádasdy Tamás közéjük tartozott.

A rendi érdekek védelme akár a királlyal szemben is eredményezhette azt, hogy a Habsburgok halála után több mint 40 évig nem engedtek senkit nádorrá választani.


A képen Léka vára (Magyar Nemzeti Múzeum).

 

forrás: FB-Szibler Gábor