1565 - Az új budai pasa kinevezése

"...Óvakodjék a vallás és a birodalom szolgálatát hanyagul végezni."

Az új budai pasa, Arszlán kinevezése ügyében...

1565. május 12-én kelt az a szultáni parancs, mely az új budai pasát, Arszlánt, Iszkander helyére kinevezte...

 

A dokumentum azt is rögzíti, hogy Iszkander - bár már nem budai beglerbég - de továbbra is maradjon a helyén, míg Arszlán pasa meg nem érkezik, sőt tovább is, ha annak nyomban a végekre kell indulnia a budai török erőkkel:
"Elrendelik, hogy amikor Mehemed csausz-oglu megérkezik, ne hagyja Budát üresen, csapataival továbbra is lássa el a védelmi szolgálatot. Miután a nevezett megérkezik, s a budai hadakkal valahová el kell mennie, ő továbbra is maradjon védőként ott, egészen addig, míg el nem csendesedik a hitetlenek zavargása (konkrétan ekkor a sokat idézett Balassa Menyhárt-féle zavar, a Habsburg-pártiak és János Zsigmond erdélyi fejedelem konfliktusa...) Óvakodjék a vallás és a birodalom szolgálatát hanyagul végezni."

 lásd. Mühimme defteri 6, 535/1164. (Konstantinápoly) 1565. május 12. In: Dávid Géza - Fodor Pál: "Ez az ügy fölöttébb fontos" A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp. 2009. 276.